UCZESTNICY FINAŁU

POLITECHNIKA
OPOLSKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH

UNIWERSYTET EKONOMICZNY
W KRAKOWIE

UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY
W CZĘSTOCHOWIE

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
W KRAKOWIE

UNIWERSYTET
GDAŃSKI

UNIWERSYTET
SZCZECIŃSKI

UNIWERSYTET
ŁÓDZKI

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU
W GDAŃSKU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W WAŁBRZYCHU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W TARNOWIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
W OLSZTYNIE