UCZESTNICY FINAŁU

POLITECHNIKA
OPOLSKA

POLITECHNIKA
ŁÓDZKA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH

UNIWERSYTET EKONOMICZNY
W KRAKOWIE

KOLLEGIUM JAGIELLOŃSKIE TORUŃSKA SZKOŁA WYŻSZA

POLITECHNIKA
POZNAŃSKA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
W KRAKOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W PILE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
W TARNOWIE

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
W KATOWICACH

UNIWERSYTET
WARSZAWSKI

UNIWERSYTET IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
W LUBLINIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
W KATOWICACH

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI
W BYDGOSZCZ

UCZELNIA ŁAZARSKIEGO
W WARSZAWIE